Nasze działania

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Wielodzietnym i Niepełnym ,,Serduszko” ,zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U.z 2001r. Nr79, poz. 855 ze zm.) w formie stowarzyszenia zwykłego.

Stowarzyszenie zwykłe posiada zdolność sądową,zdolność do występowania w procesach cywilnych, jest ono bowiem organizacją społeczną. Może być również stroną w postępowaniu administracyjnym (na podstawie art. 29 k.p.a ) i w postępowaniu sądowo-administracyjnym (art.9 i 25 paragraf 3 i 4 prawa o postępowaniu przed sądem administracyjnym). Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Wielodzietnym i Niepełnym ,,Serduszko” z siedzibą w Bytomiu przy ul.Żwirowej 2/3 i 4 zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod nr.52 w Urzędzie Miejskim w Bytomiu oraz w Sądzie Administracyjnym dnia 2 sierpnia 2012r. Prezesem Stowarzyszenia jest Marek Stępień. Regon i NIP Stowarzyszenia: Regon: 242999795, NIP:6271550371

Terenem działania Stowarzyszenia jest cały kraj.

  • Celem Stowarzyszenia jest pomoc rodzinom wielodzietnym i niepełnym. Nasze stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez poszukiwanie ofiarodawców i pośrednicze w przekazaniu mebli, żywności oraz ubrań.
  • Prowadzimy zbiórki odzieży, żywności, słodyczy, środków czystości oraz wszystkiego co Państwo mogą ofiarować, aby pomóc dzieciom i bezdomnym zwłaszcza w przedświątecznym okresie. Za każdą pomoc dziękujemy i serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy .
  • Sprzątanie piwnic, strychów itp. – Pomagamy ludziom poprzez państwa dobre i szczere serce do pomocy osobom potrzebującym. Przyjmujemy wszystko co państwo mogą ofiarować, np.meble, sprzęt i inne rzeczy potrzebne każdemu człowiekowi w codziennym życiu.
    Przyjeżdżamy po nie i zabieramy je za darmo wystarczy pokryć koszty transportu.  Każdy dar jest ważny.
  • Koszt odbioru rzeczy po sprzątaniu to 260 zł, w przypadku dużych zleceń koszt ustalany jest indywidualnie.